Jak rozjet za 100 dní online podnikání?

Líbilo by se vám vydělávat peníze na internetu? Nemuset chodit do práce, když za vás vydělává peníze váš web? Myslíte si, že něco takového není možné (reálné). Mýlíte se, je to možné! Slyšeli jste už hlášku, že někdo vydělává peníze, i když spí? Že mu je vydělává web, on že se může spokojeně válet někde na pláži. Případně, že místo práce jede na Bali a web pracuje sám za něj. Líbilo by se vám něco podobného? Zklamu vás, málokdo má možnost takových výsledků dosáhnout.

Podnikání na webu

Určitě jste se už na internetu setkali s texty a kurzy, které něco takového slibovaly. Já vám tu nic takového slibovat nebudu. Nejsem ten, kdo by uvedené praktiky používal.

Pokusím se dát vám sem co nejvíce informací o tom, jak budu ve své výzvě postupovat. Podělím se tu s vámi o tom, jak se dají vydělat peníze na internetu. Přesněji, ukážu vám jednu z možných cest. Ukážu a zdokumentuji vám cestu, kterou půjdu já. Netvrdím, že je to jediná, navíc správná cesta. Dostanete tak také možnost poučit se z mých chyb, když se mi to nepovede.

Jsem jedním z vás. Hledal jsem možnosti, jak vydělat peníze na internetu. Sledoval jsem ty, kdo jsou v této cestě úspěšní. Snažil se zjistit, co vše je za tím úspěchem. Prošel jsem si několika kurzy, které mi napověděly, jak mám pokračovat. Analyzoval jsem své znalosti a zkušenosti a stanovil si cestu, kterou se chci vydat.

Stanovil jsem si výzvu 100 dní, během kterých se chci tomuto plně věnovat. Cílem výzvy je rozjet za 100 dní online podnikání, které bude generovat finanční příjem.
  • Smyslem výzvy je nastartovat procesy, které by vedly ke generování pravidelného příjmu z internetu.
  • Cílem výzvy je rozjet funkční podnikání na internetu, které by mohly být zdrojem, nahrazující pravidelnou výplatu v zaměstnání.
Chtěl bych svou výzvou prakticky ověřit, jestli je možné rozjet úspěšné podnikání na webu s tím, že se stane hlavním zdrojem příjmů. Zda něco takového může realizovat například student, nebo člověk po zaměstnání a o víkendech.

Sledujte plnění mé výzvy v Blogu

Proč výzva?
Sám vím, že k dosažení nadprůměrných cílů je nutná velká motivace. Že je nutné jít do akce a věnovat tomu dost sil. Pokud má trvat takový výkon delší dobu, je nutné zachovat neustálé soustředění na dosažení cíle. Nestačí si jen říct, jdu do toho. Je nutné se v tom utvrzovat opakovaně a neustále delší dobu. Proto jsem si stanovil výzvu, která mě v tom bude sledovat.

Proč 30 tisíc korun?
Chci ukázat, že je možné rozjet podnikání na webu, které dokáže nahradit pravidelný příjem ze zaměstnání. Chci dokázat, že ta vize pravidelného příjmu 30 tisíc korun je uskutečnitelná pro kohokoliv, kdo má základní znalosti internetového marketingu.

Proč zrovna příjem 30 tisíc korun? Podle mě je to minimální příjem, který by měl dosahovat ten, kdo je závislý na svých příjmech z podnikání. Počítá s tím, že část z těchto příjmů půjde na různé nutné výdaje s tímto spojené. Podle mě, jde o minimální částku příjmů, který je nutná pro zachování existence na pozici samostatného podnikatele v tomto oboru.

Jak to chci dokázat?
Sám jsem nejdříve sledoval možnosti, jak získat peníze z internetu. Naštěstí, vše je dosti provázané, hodně věcí se dá využít různými způsoby. A právě ta provázanost znalostí mi určila to, čemu bych se chtěl intenzivně věnovat. Určila mi, na čem bych chtěl vydělávat na internetu těch 30 tisíc korun měsíčně. Na ně se chci ve své výzvě 100 dní zaměřit. Jsou to následující oblasti:

Affiliate
Provozuji Affiliate už skoro dva roky, generují mi už nějaké nepravidelné příjmy. Je to oblast, které je nutné se dost věnovat, aby nesla výsledky. Hledat nové příležitosti a možnosti. Díky Affiliate se dá vydělat dost peněz v různých oblastech. Já se dosud zaměřoval zejména na oblast infopodnikání, mám už ale vyhlídnuté a rozpracované i některé další oblasti.

Tvorba webu

Mám dlouholeté znalosti tvorby webů pro vlastní potřeby. Naučil jsem se, jak sestavit prodejní web, aby vydělával peníze. Znám a používám různé aplikace, které prodej na webu podporují. Zvládám také napsat prodejní texty, které zvyšují prodej. Hlavně ale, rozumím internetovému marketingu, dokážu ho převést do praxe. To vše chci svým zákazníkům nabídnout.

Online kurz podnikání na webu
Prošel jsem několika online kurzy zaměřené na různá témata. Mě zajímá vzhledem k dlouholeté praxi spíše oblast podnikání. Zejména různé praktické návody, co a jak řešit prakticky, krok za krokem. Takových kurzů je málo. Mám připraven obsah a osnovy několika takových kurzů.

Sledujte plnění mé výzvy v Blogu

Komu je výzva určena?
Výzvu 100 dní k úspěšnému rozjezdu podnikání na webu s příjmem 30 tisíc korun za měsíc jsem vytvořil hlavně pro sebe. Abych se vydal na cestu, která nahradí mé dosavadní příjmy. Chci vše zaznamenat a dokumentovat, jaké kroky jsem k tomu učinil. Abych mohl následně ukázat podobnou cestu ostatním. Nebudu však nikomu bránit, aby se vydal podobnou cestou, jako já.

Každý má možnost čerpat z mých zkušeností inspiraci pro sebe, pro svou vlastní cestu. Může si definovat jiné cíle, může k tomu zvolit jiné cesty, jak toho dosáhnout. Důležité je se na tu cestu vydat, vydržet potom až do cíle.

Jaký je cíl výzvy?
Cíle výzvy jsou na začátku stanoveny orientačně, protože se budou zpřesňovat až v průběhu plnění výzvy podle dosahovaných výsledků.

Jediným pevně definovaným a měřitelným cílem výzvy je rozjet podnikání na webu, které bude generovat pravidelný příjem 30 tisíc korun za měsíc.

Mé další návazné cíle jsou:

  • Vytvořit síť několika podpůrných propagačních webů
  • Vytvořit několik tematicky zaměřených Affiliate webů
  • Vytvořit online kurz podnikání na internetu
  • Napsat několik zdarma dostupných Ebooků
  • Rozjet službu tvorby webů pro zákazníky
  • Rozjet pravidelné pořádání webinářů

Sledujte plnění mé výzvy v Blogu

Jak bude výzva probíhat?
Budu se snažit podávat průběžné informace o tom, na čem zrovna dělám, jak se mi daří výzvu plnit, co mi dělá problémy. Nemám zájem zamlčovat své neúspěchy, ani důležitá rozhodnutí.

Plánuji současně informovat o důležitých souvislostech, které mou výzvu provázejí. Tak, aby z nich mohl čerpat kdokoliv. Mou snahou je, abych dal ostatním základní informace o tom, co s podnikáním na internetu souvisí.

Pochopitelné snad je, že v některých případech nebudu dávat podrobné informace, které by mohly vést ke vzniku mé konkurence, k mému přímému napodobení. Cílem není dát podrobný návod, cílem je inspirovat k následování.

Chcete mě podpořit?
Výzva 100 dní k úspěšnému rozjezdu podnikání na webu s příjmem 30 tisíc korun za měsíc vznikla hlavně jako můj osobní projekt. Zmínil jsem se o něm na Facebooku, pár lidí jsem tím zaujal. Napadlo mě proto, pojat to vše jako veřejnou výzvu, kde by měl možnost kdokoliv přístup k tomu, jak se mi daří.

Rozhodl jsem se proto udělat z toho veřejnou akci. Registroval jsem si na to samostatnou doménu, na které chci mé úspěchy a nezdary ve výzvě veřejně publikovat. Pojal jsem to díky tomu jako veřejný experiment, který by měl prokázat, jestli je možné dosáhnout během 100 dní intenzívní činnosti pravidelného příjmu 30 tisíc korun za měsíc. Experiment, který by mohl prokázat, jestli je možné během 100 dnů intenzívní činnosti přejít z pozice zaměstnance na pozici

Pokud se vám myšlenka výzvy 100 dní k úspěšnému rozjezdu podnikání na webu s příjmem 30 tisíc korun za měsíc líbí, budu moc rád, pokud mě v ní podpoříte. Budu moc rád, pokud budete můj pokrok dále sdílet, případně jen zapíšete občas svůj komentář k tomu, čím zrovna procházím.

Pokud budu cítit, že není zájem o to, co zveřejňuji, nebudu tím dále ztrácet čas. V takovém případě omezím rozsah zveřejňovaných informací. Budu se místo toho raději věnovat plnění své osobní výzvy, bez detailního veřejného průběžného publikování mých výsledků.

Sledujte plnění mé výzvy v Blogu

Co si o tom myslíte, je to reálné?

Sám nevím, jak to vše dopadne. Tuto výzvu jsem si spustil jednou už v roce 2017. Skončil jsem ale už po dvou týdnech (viz info ZDE). Poznal jsem tehdy, že jsem to začal špatně. Tentokrát to zkouším znovu, kdy mám přesněji definované cíle a cestu, kudy mám jít. Vytvořil jsem si postupový plán, podle kterého bych měl postupovat.

Zajímalo by mě, co si myslíte o výzvě 100 dní? Je dnes reálné rozjet za 100 dní online podnikání, když jste student, nebo když na to máte čas jen po zaměstnání a po víkendech? Měli byste také zájem absolvovat vlastní výzvu 100 dní? Budu rád, když se mi ozvete a napíšete dole v komentáři, co si o tom myslíte.

Napsat komentář