Návod, jak rozjet za 100 dní online podnikání

Vím, že existuje u nás několik praktických kurzů, které mají za cíl ukázat, jak je možné začít podnikat na internetu. Všechny jsou ale postaveny na Platformě SmartSelling (Mioweb, SmartEmailing a FAPI). Náklady na využívání těchto aplikací jsou ale podle mě pro začínajícího podnikatele dosti vysoké. Hledal jsem proto delší dobu možnosti, jak vytvořit prodejní web s minimálními náklady. Samozřejmě, s menším komfortem. Své zkušenosti jsem se rozhodl předat dalším zájemcům.

Podnikání na webu

Pro rozjezd prodejního webu je nutné řešit dvě základní věci. Nejen produkt a jeho prodej, ale zejména marketing prodeje. Když tak sleduji různé internetové diskuse, mám dojem, že většina začínajících online podnikatelů se zaměřuje zejména na svůj produkt, který se snaží ihned prodávat a zanedbávají tak předchozí důležitou část svého projektu. Tou je kompletní marketing předcházející samotnému prodeji.

Já sám už podnikám na internetu několik let v oblasti Affiliate a vydělal jsem tak už dohromady na několika projektech několik stovek tisíc korun. Uvědomil jsem si ale, že pokud bych chtěl prodávat na webu nějaký produkt, stávám se v tomto i já začínajícím online podnikatelem. Naštěstí ten, který má už praktické zkušenosti s online marketingem. Navíc, protože jsem působil jako Affiliate partner u prodeje různých online kurzů, mám zkušenosti o tom, jak takový prodej často probíhá. Byl jsem občas u vzniku takových produktů a znám se často osobně s jejich tvůrci. Viděl jsem přitom v mnoha případech snahu prodat za každou cenu. Přesvědčit zákazníka, že musí koupit, jinak toho bude až do smrti litovat. Chtěl bych proto nabídnout své zkušenosti s online podnikáním zpracované jinou formou, bez nátlaku na vysokou cenu. Vymyslel jsem proto projekt „Výzva 100 dní“.

Rozhodl jsem se sestavit praktický postup, jak je možné rozjet za 100 dní online podnikání. Krok za krokem od prvního nápadu, až po prodej. Ten postup zpracuji do formy návodu, aby jej mohl po mě kdokoliv zopakovat. Aby to nebyla jen teorie, rozhodl jsem se ověřit vše na sobě v praxi. Sám si nejprve vyzkouším celý koncept výzvy 100 dní, kdy budu mít za cíl vytvořit za 100 dní nejen produkt, ale i prodejní web a dotáhnout to od počáteční analýzy jaký produkt vytvořit, až do fáze jeho prodeje.

Začínám od nuly. Díky tomu, že podnikám v Affiliate, mám prázdnou databázi zákazníků. Pár webů, které mám, jsou také zaměřeny výhradně na Affiliate. Projdu si celou výzvou 100 dní od začátku, kdy bude předmětem mé výzvy (mimo jiné) vyvinout koncept celé výzvy s určením cílů a plánů výzvy. Vše rozpracuji do plánu postupu na jednotlivé týdny výzvy. V této fázi to bude ještě spíše teorie a hledání nástrojů, které by bylo možné použít. Svůj postup se budu snažit nejméně jednou týdně zveřejňovat na internetu a nechám ostatní, aby se k tomu vyjádřili. Aby doplnili postup svými myšlenkami a nápady. To vše ve své výzvě, která již běží a končí poslední den v roce 2018.

Následně, pokud bude dostatečný zájem, zpracuji získané poznatky do podrobného návodu rozpracovaného na jednotlivé dny výzvy. Zde již budou pro každý týden výzvy zadány konkrétní úkoly na jednotlivé dny v týdnu, s uvedením postupů, jak je řešit. Počítám s tím, že by byl návod vypracován v online podobě s možností uzavřené diskuse členů výzvy navzájem k předávání si zkušeností. Jestli to budou jen textové návody, nebo videonávody, to bude záležet na počtu zájemců, kteří budou mít o návody zájem.

Výzva 100 dní jako Otevřený projekt

Beru toto vše, celou výzvu 100 dní jako otevřený projekt, který se bude vyvíjet podle počtu zájemců a projeveného zájmu. Vše bude závislé na kom, jaká komunita lidí se kolem projektu vytvoří. Pokud bude odezva minimální, nemělo by cenu vše dále rozvíjet.

Cílem je ukázat možnosti online podnikání za minimální náklady, kdy není nutné používat drahé aplikace. Najít proto aplikace, které je možné pořídit a používat zdarma, nebo za minimální poplatky. Vytvořit k nim postupy, jak tyto aplikace používat a navzájem propojit. Přidat k tomu základní marketingové postupy.

V případě menšího zájmu budou návody pouze textové s obrázky, pokud bude zájem větší, budou vypracovány video návody s postupy, co a jak řešit. Čím více lidí do výzvy vstoupí, tím podrobněji může být vše probíráno.

Základní část, která bude obsahovat plán výzvy rozdělený na jednotlivé týdny, bude rozhodně dostupná zdarma. Další podrobné rozpracování na jednotlivé dny výzvy včetně možných konzultací by bylo již řešeno jako placená služba. Nejspíše formou členské sekce. Předpokládám, že vše by mělo být v porovnání s dnešními obdobnými kurzy za rozhodně menší cenu (zhruba čtvrtinovou). Vše by také samozřejmě souviselo s počtem zájemců, kteří by do výzvy vstoupili.

Jaký je váš názor, co si o tom myslíte?

Měli byste zájem získat podrobný návod na online podnikání ve formě výzvy 100 dní? Jaký typ návodu by vám víc vyhovoval? Stačil by pouze psaný návod, nebo vše raději jako video? Budu rád, pokud napíšete svůj názor do komentářů. Uvítám také, pokud předáte informace o výzvě 100 dní dalším zájemcům. Protože čím více lidí bude o výzvě vědět, tím podrobněji může být vytvořený návod na online podnikání podrobnější.

Napsat komentář